Интензивност
Онлайн тренировкиTabata

Табата С1/Е5

Табата представлява ефективна, занимателна и разнообразна, интервална тренировка със среден до висок интензитет, подобряваща аеробния…

Онлайн тренировкиTabata

Табата С1/Е4

Табата представлява ефективна, занимателна и разнообразна, интервална тренировка със среден до висок интензитет, подобряваща аеробния…

Онлайн тренировкиTabata

Табата С1/Е3

Табата представлява ефективна, занимателна и разнообразна, интервална тренировка със среден до висок интензитет, подобряваща аеробния…