СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ИЗПРАЩАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

С подписването на този документ давам съгласието си Некст Левъл Фитнес ЕООД с ЕИК 204479347 (наричана по-долу за краткост „Комапния“) за обработка на личните ми данни и изпращане на търговски съобщения при следните условия: ( i) Компанията ще обработи вашите идентификационни данни и данни за контакт, посочени по-горе; ii) Компанията ще обработи вашите лични данни за целите на изпращане на търговски съобщения (включително информация за оферти за достъп, ваучери, рекламни подаръци, състезания и други събития), изпратени по имейл, SMS и / или след това; (iii) Компанията може да предостави вашите данни на своите доставчици предоставящи и маркетингови и медийни услуги, и или изпращанщи съобщения и колети; (iv) давате съгласие за период от 10 години след подписване на това съгласие или докато не отмените съгласието си. Това съгласие се дава доброволно и можете да се откажете от него по всяко време чрез имейл на info@nextlevelfitness.bg, или писмено на адресa на компанията, или чрез отписване при всяко търговско съобщение, изпратено до вас по имейл. Можете да намерите повече информация за обработката на вашите лични данни и вашите права на уебсайта на компанията www.nextlevelclub.bg в раздела за поверителност.