PREMIUMОнлайн тренировкиТабата

Табата S1/Е9

Табата представлява ефективна, занимателна и разнообразна, интервална тренировка със среден до висок интензитет, подобряваща аеробния…
PREMIUMОнлайн тренировкиТабата

Табата S1/Е4

Табата представлява ефективна, занимателна и разнообразна, интервална тренировка със среден до висок интензитет, подобряваща аеробния…