PREMIUMОнлайн тренировкиТабата

Табата S1/Е6

Табата представлява ефективна, занимателна и разнообразна, интервална тренировка със среден до висок интензитет, подобряваща аеробния…