PREMIUMОнлайн тренировкиКръгови тренировки

Кръговa тренировка S1/E4

Кръговата тренировка е вид кондиционна тренировка за цялото тяло, която включва упражнения за издръжливост и устойчивост и виосоко интензивни упражнения, изпълнявани в схема, подобно на високоинтензивна интервална тренировка.

PREMIUMОнлайн тренировкиКръгови тренировки

Кръгова тренировка S1/E3

Кръговата тренировка е вид кондиционна тренировка за цялото тяло, която включва упражнения за издръжливост и устойчивост и виосоко интензивни упражнения, изпълнявани в схема, подобно на високоинтензивна интервална тренировка.